• Català
 • |
 • Castellano

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat del web infraestructures.gencat.cat

Infraestructures de Catalunya s'ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

 Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web http://infraestructures.gencat.cat

 

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

 Contingut no accessible

 El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • Hi pot haver imatges sense text alternatius.

 • Els vídeos no disposen de subtítols i autodescripcions.

 • Hi pot haver seccions en que les relacions d’encapçalaments no estiguin etiquetades correctament i no segueixen un ordre jeràrquic.

 • Hi pot haver poc contrast de colors en textos, imatges i icones.

 • El contingut no s’adapta dinàmicament en funció de la mida de la pantalla.

 • No es mostra el focus del tabulador i aquest no actua amb l’ordre correcte.

 • No hi ha cap mecanisme per aturar el carrusel de noticies de la pàgina inicial.

 • No hi ha cap enllaç per saltar la capçalera, el menú i accedir directament al contingut.

 • A les seccions Avís Legal i Declaració d’Accessibilitat, on el contingut és molt llarg, falta implementar un menú amb enllaços directes a les diferents seccions, així com un botó per tornar al menú inicial.

 • Les pàgines no disposen d’etiqueta de llenguatge.

 1. Càrrega desproporcionada: no és aplicable.

 2. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

  • Hi pot haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin la totalitat dels requisits d'accessibilitat.

 

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

 Aquesta declaració ha estat preparada el 18 de setembre de 2020.

 El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per Infraestructures de Catalunya.

 Darrera revisió de la declaració: 18 de setembre de 2020.

 

 Observacions i dades de contacte

 Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través de la següent enllaç: Suggeriments

 Per exemple:

 

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

 • Fer una reclamació referent a dificultats d'accés al contingut d'aquest lloc web.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

 • Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a responsable d’accessibilitat de gencat.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

 

El compromís d'Infraestructures per l'accessibilitat

El web infraestructures.gencat.cat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís d'Infraestructures de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.