• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

INB-15278 Institut Viladomat Barcelona
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 17-07-2017


TÍTOL OBRA: Institut Viladomat Barcelona

CLAU: OP. INB-15278

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres de la nova construcció de l'Institut Viladomat 3/2 de Barcelona. Clau: INB-15278

DESCRIPCIÓ: L’edifici projectat respon a un esquema sensiblement lineal en forma de T, amb un costat llarg que defineix l'alineació del carrer del Consell de Cent i un volum perpendicular, l’estructura el qual es disposa aprofitant la franja de separació entre les dues pistes poliesportives. La posició d'aquest volum respon també a la voluntat d’aconseguir la distància necessària per tal de permetre una correcte relació entre l'escola i els habitatges de la parcel.la adjunta. Els dos cossos edificats, que esgoten l'alçada de planta baixa més quatre plantes, permesa en circumstàncies urbanes específiques, dibuixen dos grans patis orientats a migdia i oberts a l'interior d'illa, facilitant que el sol i la vegetació s'incorporin com a ingredients en la definició del paisatge interior de l'institut.

MUNICIPI: BARCELONA

INVERSIÓ: 4.221.053,00 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L’OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Fcc Construcción, SA

DIRECCIÓ D’OBRA: Taller de Arquitectos Colaboradores, SLP

DIRECCIÓ EXECUCIÓ: Serveis d'Arquitectura i Enginyeria AT3 Oller-Peña, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Applus Norcontrol, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU