ActuacionsTX-15358 Millora de Via peatonal i ciclista a la GI-524

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 19-06-2018


CLAU: TX-15358

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: TX-15358 Millora Local. Via de vianants i ciclista a la carretera GI-524, del PK 3+400 (Can Blanc) al PK 6+500 (àrea d'aparcament del volcà de Santa Margarida). Tram; Santa Pau.

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en la formació d'un vial per a vianants i ciclistes que connecta la urbanització de Can Blanc (Olot) amb l’aparcament del volcà de Santa Margarida (Santa Pau), resseguint principalment el traçat de la carretera GI-524 pel seu costat Nord, però també endinsant-se per camins del Parc Natural. El nou vial té una longitud d’uns 3,2 quilòmetres i una amplada de disseny de 3 metres. L'itinerari té un paviment format per l'estabilització dels sòls existents en la traça del camí, aconseguint que el nou vial mantingui els colors propis del Parc Natural. 

MUNICIPI: Olot i Santa Pau

INVERSIÓ:  541.383,27 euros  Iva exclòs.

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L’OBRA:  En execució.

CONTRACTISTA:  Arico Forest, SL & Codony Multiserveis, SL & Drim, Medio Ambiente, SL (UTE).

DIRECCIÓ D’OBRA:  GPO  Ingeniería y Arquitectura, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT:  Sinergia Total, SL.    

CONTROL DE QUALITAT:  Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.  


Vídeo

Imatges