• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

MB-13009-C1 Ferm i secció transv.C-16 97,13 a 112,63
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 03-04-2017


TÍTOL OBRA: Ferm i secció transv. C-16 97,13 a 112,63

CLAU: MB-13009-C1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Millora de la intersecció amb la carretera BV-4022. Carretera C-16, PK 107+880. Tram:Cercs. Clau: MB-13009-C1

DESCRIPCIÓ: Implantar un carril central de girs a esquerres a la cruïlla de la Nou de Berguedà. La millora de la intersecció del veïnat de Terradelles vell dotant-la de carrils d'acceleració i frenada. Renovació de la senyalització d'orientació entre el túnel del Castell de Guardiola al pk 112 800 de la C-16 i el límit amb la concessió del Túnel del Cadí al pk 117 350 de la C-16, i la senyalització de codi dins de l'àmbit del projecte. Construcció de barreres de seguretat en diversos punts de la traça dins de l'àmbit del projecte.

MUNICIPIS: Berga

INVERSIÓ: 325.397,84 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Pasquina, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: COESTECNIC SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges