ActuacionsAB-14009.F2 Nous carrils de trenat a la calçada C-58

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 16-04-2018


TÍTOL OBRA: Nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona de la C-58, entre el nus de Sant Pau i la B-30. Fase 2

CLAU: AB-14009.F2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nous carrils de trenat a la C-58 entre l'enllaçde Sant Pau i l'AP7, calçada sentit Barcelona . Fase 2. Tram: Sabadell -Badia del Vallès. Clau: AB-14009.F2

DESCRIPCIÓ: Les obres projectades tenen per objecte la construcció de dos carrils nous a la C-58 entre l'enllaç de Sant Pau a Sabadell (PK 9 000) i la connexió amb la B-30 cap a Girona i Tarragona (PK 10 400) a Badia del Vallès. Aquests dos carrils constituiran un trenat que ha de millorar el nivell de servei actual en aquests punts. Aquesta ampliació implica l'ampliació del viaducte existent sobre el Riu Sec i l'afectació de la carretera de Cerdanyola que transcorre paral·lela a la C-58, en el tram comprés entre el Riu Sec i el final del projecte. Les obres projectades també comporten el reperfilat dels marges del Riu Sec per tal d'augmentar la seva capacitat hidràulica i mantenir sinó millorar les condicions actuals d'inundabilitat.

MUNICIPIS: Sabadell

INVERSIÓ: 5.322.797,60 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Asfaltos Augusta, SL & CRC Obras y Servicios, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: PIGRA ENGINEERING, S.L.

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E-scentia Global, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges