• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

PNG-10091 Nova escola Pirineu de Campdevànol
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 17-04-2015


TÍTOL OBRA: Nova Escola Pirineu

CLAU: PNG-10091

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova Construcció de l'Escola Pirineu, de Campdevànol. Clau: PNG-10091

DESCRIPCIÓ: El projecte tracta amb especificitat la nova construcció de l’Escola Pirineu del terme municipal de Campdevànol. La superfície total a construir del centre és de 2.837,70 m2 de sostre, sobre un solar de 3.847,85 m2. Aquesta nova construcció, s’implanta al solar amb un esquema en forma d'U de tal manera que el propi edifici tanca el perímetre del solar en els costats nord, est i sud.

MUNICIPIS: Campdevànol

INVERSIÓ: 3.107.324,45 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Certis Obres i Serveis, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Mestura Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Tec-Cuatro, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Aumedes

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges