• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

INV-13322 IES Torrent dels Alous
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-04-2017


TÍTOL OBRA: IES Torrent dels Alous Rubí

CLAU: INV-13322

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de nova construcció Institut 4/3 L a l'InstitutTorrent dels Alous de Rubí. Clau: INV-13322

DESCRIPCIÓ: L'actuació consisteix en la nova construcció del nou Institut Torrent dels Alous de Rubí. El nou edifici amb uns 4.987,40m2 de superfície construïda i 4.835,15m2 de superfície urbanitzada recull en Planta soterrani, planta baixa, planta 1a i 2a, 4 línies d'ESO, 3 línies de Batxillerat, aules específiques de música, laboratoris, aula de tecnologia, aula de dibuix, biblioteca, zona d'administració, departaments i nou gimnàs amb magatzem i vestidors annexos.

MUNICIPI: Rubí

INVERSIÓ: 4.605.595,05 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Nogué-Onzain-López Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Bramon Sitjà Bassols i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges