ActuacionsCBB-07300.A Comissaria ABP Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 03-03-2017


TÍTOL OBRA: Comissaria ABP Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona

CLAU: CBB-07300.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de la nova construcció de la Comissaria corresponent a l'Àrea Bàsica de Policia Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona. Clau: CBB-07300.A

DESCRIPCIÓ: Construcció de l’edifici de la comissaria de Policia de la Generalitat de Catalunya -Mossos d’esquadra de l’Àrea bàsica de Sarrià –St. Gervasi, l’edifici disposarà de quatre nivells, esglaonant la planta inferior a fi de adaptar-se a la topografia.

Consta de  dos nivells sobre rasant, Planta baixa i Planta pis, amb dependències policials. Les dues plantes de Soterrani contenen les àrees de serveis i aparcament.

L’edifici té una superfície aproximada de 2.460m2 i forma rectangular. L’estructura és de formigó armat amb pilars metàl·lics en les plantes superiors. L’edifici està resolt amb una façana ventilada amb acabat de vidre tipus U-glass o murs de formigó vist, i una coberta plana invertida, on s’hi ubicarà les instal·lacions de captació solar.


MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 3.067.862,26 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: ROGASA Construcciones y Contratas

DIRECCIÓ D'OBRA: Gallardo-Bravo Arquitectes SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Camps Boixadera Associats, SLP & Juli Cortés i Associats, SLP (UTE)

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Atenea Seguridad y Medio Ambiente SAU

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges