• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

CGM-14315 Obres RAM per a l'acreditació Laboratoris
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-09-2017


TÍTOL OBRA: Obres RAM per a l'acreditació Laboratoris de Lofoscòpia.

CLAU: CGM-14315

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Obres de Millora del laboratori de lofoscòpia a Diverses comissaries: Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona, Sabadell i Sant Feliu de Llobregat.

DESCRIPCIÓ: Execució de les obres de condicionaments i millores puntuals d'espais, instal·lacions i elements d'equipaments per a l'acreditació dels laboratoris de lofoscòpia de les comissaries de Tarragona - Camp Clar, Lleida - Ponent, Girona - Vista Alegre, Barcelona - Les Corts, Sabadell - Seu Central i Sant Feliu de Llobregat .

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 161.244,69 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Infraestructuras Trade, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: SBS Simón i Blanco, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: SBS Simón i Blanco, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SBS Simón i Blanco, SLP

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges