• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

INB-14335 Institut Maria Espinalt
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 02-10-2017


TÍTOL OBRA: Institut Maria Espinalt

CLAU: INB-14335

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de nova construcció de l'Institut Maria Espinalt4/3, a Barcelona. Clau: INB-14335

DESCRIPCIÓ: L’edifici està ubicat al Camí Antic de València 82-90, de Barcelona. Esta format per dos cossos, que assoleixen una alçada de planta baixa més tres plantes. L’edifici presenta els testers, però la configuració de la volumetria, escindida en dos cossos paral·lels, aconsegueix capgirar el concepte d'edifici-barrera fins convertir-lo en un edifici permeable a la llum i a les visuals, des dels jardins Teresa de Calcuta, ubicats adjacents al Camí Antic de València. Per tal de potenciar l'esveltesa d'aquests testers, a la vegada cada bloc lateral s'escindeix visualment en dos cossos més estrets. La distància entre blocs paral·lels, i amb els futurs habitatges del carrer Espronceda, permet l’assoleig permanent de les plantes tipus, per sobre de la baixa. Alhora, s’evita la exposició directe de les aules a la orientació de ponent.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 4.386.978,11 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Fcc Construcción, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Enric Soria Badia

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU