• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

TM-11018.FA Millora Estació de Vallcarca de la Línia 3
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-04-2018


TÍTOL OBRA: Millora de l'estació de Vallcarca de la Línia 3 dels FMB

CLAU: TM-11018.FA

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de l'FMB. FASE A

DESCRIPCIÓ: Les obres a executar comprenen la realització d'un ascensor que comunica el nivell carrer amb el nivell vestíbul i dos més que comuniquen el vestíbul amb les andanes, així com el recrescut d’andanes. Degut a que l'execució de l'ascensor que uneix el vestíbul amb l'andana via 2 interfereix amb la posició de l'accés existent al carrer Gomis, és necessària la reordenació d'aquest accés. A la vegada, s'adequa un dels passadissos d'accés al vestíbul de l'estació en el que s'incorpora una rampa i es redistribueixen les escales existents.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 1.446.078,70 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Comsa, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: IGC Barcelona

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Coestecnic

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges