• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

INL-10083-L1 Institut Torrefarrera
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-06-2018


TÍTOL OBRA: INSTITUT TORREFARRERA

CLAU: INL-10083-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot1 (sense ascensor). Clau: INL-10083-L1

DESCRIPCIÓ: Nova construcció Institut 4/2 Joan Solà a Torrefarrera L'edifici es configura en planta en forma de L, amb un cos longitudinal paral·lel al carrer Corts Catalanes de planta baixa 2P, que conté la major part del programa i un cos perpendicular de planta baixa, que conté el gimnàs, els vestidors i la cafeteria. Aquesta configuració allibera espai per la zona de jocs, les tres pistes i la futura ampliació de batxillerat.

MUNICIPIS: Torrefarrera

INVERSIÓ: 4.537.000,01 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Benito Arnó e Hijos, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: RQP Arquitectura SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Planing d'Obres 2004, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: INCOPE

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges