• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

TM-02609 Accessibilitat-Seguretat-Control d'accessos L9/L10
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-01-2014


TÍTOL OBRA: Accessibilitat, seguretat, i control d'accessos del tram II de les línies L9/L10 del metro de Barcelona

CLAU: TM-02609.2, TM-02609.3, TM-02609.4, TM-02609.5, TM-02609.23.1, TM-02609.25.1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Accessibilitat, seguretat, i control d'accessos del tram II de les línies L9/L10 del metro de Barcelona

DESCRIPCIÓ: L'entrada en servei de l'L10 Sud suposa compartir part del recorregut amb l'L9 Sud (estacions de Collblanc, Torrassa i Can Tries-Gornal). A partir d'aquí, la línia continua amb les dues estacions situades a l'Hospitalet i dues més a Barcelona (Foneria i Foc Cisell) per arribar posteriorment a la Zona Franca.

La longitud total de la línia 9/10 serà de 47,8 km i 52 estacions. L'operació objecte de la present actuació global és l’execució i posada en marxa de les obres d'accessibilitat, seguretat, i control d'accessos del tram II de les línies L9/L10 del metro de Barcelona a les estacions de Zona Universitària, Torrassa, Collblanc, Gornal, Foc i Foneria incloses en aquest tram.

TM-02609.2: L'objecte del projecte és l’execució del sistema de tancament d’andanes per a totes les estacions que composen la línia 9.

TM-02609.3 i TM-02609.25.1: L'objecte dels projectes és l’execució del sistema de peatge i la instal·lació i posada en servei de les distribuïdores automàtiques.

TM-02609.4: Instal·lació d'ascensors.

TM-02609.5 i TM-02609.23.1: Escales mecàniques.

Aquesta operació en concret, afecta tant a estacions incloses en el tram comú de l’L9/L10 (Zona Universitària, Torrassa, Collblanc, Gornal) com a estacions del ramal segregat d'L10 (Foc i Foneria)

MUNICIPIS: BARCELONA i L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INVERSIÓ: 18.898.717,43 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: En execució


Vídeo