• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

HVB-16220-L2.A Instal·lació de Geotèrmia Hospital Viladecans
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-08-2019


TÍTOL OBRA: INSTAL·LACIONS HOSPITAL VILADECANS. Instal-lació de Geotèrmia

CLAU: OP. HVB-16220-L2.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat d'instal·lacions de lareforma i ampliació de l'Hospital de Viladecans. Lot 2 Instal·lació degeotèrmia. Clau: HVB-16220-L2.A

DESCRIPCIÓ:

MUNICIPIS: Viladecans

INVERSIÓ: 1.056.002,43 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Acsa, Obras e Infraestructuras, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: JG Ingenieros, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: ENNE-Gestión Activa de Proyectos, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU