ActuacionsPNL-16216-L1 Escola El Vinyet

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 24-10-2019


TÍTOL OBRA: Escola El Vinyet Solsona

CLAU: OP. PNL-16216-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nova construcció de l'Escola El Vinyet de Solsona. Lot 1 (sense ascensor). Clau: PNL-16216-L1

DESCRIPCIÓ: Nova construcció d'una escola d'una línia d'educació infantil i primària, amb una superfície contruïda de 3.084,07 m2 i una superfície d'urbanització exterior per patis de 7.552,20 m2.

MUNICIPIS: SOLSONA

INVERSIÓ: 4.348.255,26 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: 1953 Grup Soler Constructora, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges