ActuacionsRE-16041.1 Nova rotonda a la TV-3454 PK 9,9

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 25-11-2019


TÍTOL OBRA: NOVA ROTONDA A LA TV-3454, PK 9,9 DELTEBRE

CLAU: OP. RE-16041.1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de ferm. Reforçament del ferm a la TV-3454 del PK7+500 al 15+700. Deltebre. Rotonda PK 9+900. Clau: RE-16041.1

DESCRIPCIÓ: L’actuació prevista consisteix en la construcció d’una nova rotonda al PK 9 900 de la carretera TV-3454, en la cruïlla entre aquesta via, la carretera T-340 i el carrer de Pintor Sorolla. La rotonda s’ubica en el límit del nucli urbà de Deltebre, aprofitant la superfície de la cruïlla actual, i ocupant part d’un terreny de titularitat pública situat al costat sud-est, entre la carretera TV-3454 i el carrer Angel. Es defineix una rotonda amb diàmetre exterior (línia blanca) de 28 m. Com a particularitat, en el ramal de connexió al carrer de Pintor Sorolla, es preveu un carril de sortida segregat per als vehicles que circulen per la TV-3454 en sentit Riumar, per tal de facilitar el gir d’entrada al carrer.

MUNICIPIS: DELTEBRE

INVERSIÓ: 273.273,37 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Applus Norcontrol, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: TENGI Consultoria Tecnica, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo