ActuacionsING-17214-L1 Nova Construcció 4/3 L de l'Institut

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 14-10-2019


TÍTOL OBRA: NOVA CONTRUCCIÓ 4/3 L DE L’INSTITUT VILABLAREIX

CLAU: OP. ING-17214-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de nova construcció 4/3 L de l'Institut Vilablareix.

Lot 1 Implantació, edificació. Clau: ING-17214-L1

DESCRIPCIÓ: Obres per a la nova construcció d’un equipament educatiu de secundària, que disposarà de 4 línies d’ESO i 3 de Batxillerat, així com un gimnàs i dues pistes esportives exteriors. En total s’edificarà un conjunt de 4.669,54 m2 de nova superfície construïda i s’urbanitzaran 6.126,37 m2 destinats a pistes i patis. L'obra del present Lot corresponen a les obres d’Implantació i edificació.

MUNICIPIS: VILABLAREIX

INVERSIÓ: 4.837.237,15 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Sulkin Marchissio,Barceló Balanzó UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges