ActuacionsINL-10083-L2 Institut Joan Solà

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-11-2019


TÍTOL OBRA: INSTITUT TORREFARRERA

CLAU: OP. INL-10083-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot2 Instal·lació ascensor. Clau: INL-10083-L2

DESCRIPCIÓ: Subministrament i instal·lació de l'ascensor i muntacarregues (Lot 2)

MUNICIPIS: Torrefarrera

INVERSIÓ: 25.622,56 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Grupo 2, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: RQP Arquitectura SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Planing d'Obres 2004, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Incope consultores, SL

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges