ActuacionsMB-12049.A1-L1 Rotonda enllaç Nord Tona C-17

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 16-05-2019


TÍTOL OBRA: ROTONDA ENLLAÇ NORD TONA C-17, PK52 800

CLAU: OP. MB-12049.A1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora local. Millora de nus. Nova rotonda a l'enllaç Nord de Tona de la carretera C-17, a l'alçada del PK 52+800, marge dret, i adequació del vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK 53+530, marge dret. Tram: Tona. Lot 1 Obra Civil. Clau: MB-12049.A1 (Lot 1)

DESCRIPCIÓ: L’objecte del present projecte és la millora de la funcionalitat de l'enllaç Nord de Tona a la carretera C-17, mitjançant una rotonda que connecti l'enllaç amb el camí de servei. També es millora el camí de servei per tal de respondre a les necessitats derivades del desenvolupament industrial de la zona.

MUNICIPIS: TONA

INVERSIÓ: 848.883,54 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Dengvial, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges