ActuacionsTF-02676.4-C1 Perllongament línia FGC a SABADELL

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 04-02-2020


TÍTOL OBRA: PERLLONG. LÍNIA FGC A SABADELL

CLAU: OC. TF-02676.4-C1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Actuacions per a la millora de la inspecció i el manteniment de celrasos elevats sobre les vies a l'estació de Sabadell Plaça Major. Clau:TF-02676.4-C1

DESCRIPCIÓ: La construcció de quatre passeres metàl·liques que permetin la inspecció dels cel rasos superiors de l’estació de Plaça Major i facilitin les tasques de reparació i manteniment en cas que aquestes esdevinguessin necessàries.

MUNICIPIS: SABADELL

INVERSIÓ: 228.857,14 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Cobra, Instalaciones y Servicios, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Applus Norcontrol, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges