ActuacionsTA-07997.A1-L2 Nou carril bus i via ciclista a la C-245

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 14-09-2020


TÍTOL OBRA: NOU CARRIL BUS I VIA CICLISTA A LA C-245 A GAVÀ

CLAU: OP. TA-07997.A1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Lot 2. Municipi de Gavà. Clau: TA-07997.A1-L2

DESCRIPCIÓ: Implantació d'un nou carril bus i una nova via ciclista al llarg de la carretera C-245, per tal de millorar la mobilitat de la via al seu pas pel municipi de Gavà

MUNICIPIS: GAVÀ

INVERSIÓ: 3.824.191,13 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Bac Engineering Consultancy Group, SL & Cetres Enginyers, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE)


Vídeo

Imatges