ActuacionsPC-MAB-17079 Renovació enclavament L3 Sant Genís

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-06-2020


TÍTOL OBRA: RENOVACIÓ ENCLAVAMENT. L3 SANT GENÍS

CLAU: OP. PC-MAB-17079

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de renovació per obsolescència de l'enclavament de la cotxera i taller de Sant Genís de L3 de FMB. Clau: MAB-17079

DESCRIPCIÓ: El projecte contempla la renovació de l'actual enclavament de Sant Genís per un nou enclavament electrònic, així com actuacions menors a vies (p.e. compta-eixos), i s'inclourà les funcionalitats ATP. Es subministraran 2 PLO (Post Local d'Operació), un per a porta de Cotxeres i un altre per a l'estació de Vall d'Hebron.

MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 3.835.874,45 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Bombardier European Investments, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Sener, Ingeniería y Sistemas, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges