ActuacionsRB-16019-L2 Millora de les característiques superficials C-1415a

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-02-2021


TÍTOL OBRA: FERM I OC. C-1415a TERRASSA-SENTMENAT

CLAU: OP. RB-16019-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-1415a del PK 18+570 al 27+275 idel PK 28+270 al 32+585. Tram: Terrassa-Sentmenat.

Lot 2 Senyalització, abalisament i defenses. Clau: RB-16019-L2

DESCRIPCIÓ: L’obra té per objecte la rehabilitació del ferm mitjançant campanya de fressats, sanejaments, reposicions i reforços. Per altra banda també té previst el condicionament de les interseccions de Matadepera i de Castellar del Vallès, millorar la visibilitat amb unes esclarides als desmunts dels PKs PK 19,2, 20,0, 20,4, PK 22,5, 23,9, 26,5, 29,8 i 30,3. També està previst el condicionament del camí de vianants al marge dret de la carretera entre l’inici del projecte i la intersecció Torre de Mossèn Doms així com tasques d’abalisament a les fileres d’arbres ornamentals molt propers a la calçada (abans de les entrades als nuclis urbans) i tasques de senyalització, abalisament i defenses generals.

MUNICIPIS: TERRASSA

INVERSIÓ: 694.603,08 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: AUDINGINTRAESA, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Coestecnic, SLP

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges