ActuacionsTM-11018.1 Millores estació de Vallcarca L3 (FMB)

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 06-04-2021


TÍTOL OBRA: MILLORES ESTACIÓ VALLCARCA L3 FMB.ASCENSOR ESTA

CLAU: OP. TM-11018.1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia L3 dels FMB. Ascensor de carrer. Barcelona. Clau:TM-11018.1

DESCRIPCIÓ: Dotar d'accessibilitat l'itinerari de vianants entre carrer i vestíbul de l'estació de Vallcarca. Alhora, l'actuació pretén facilitar la connexió entre l'Avinguda de Vallcarca i el carrer República Argentina. Això es resol amb l'execució d'un nou ascensor amb tres parades: Av. Vallcarca, vestíbul de l'estació de Vallcarca i República Argentina

MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 930.140,00 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Contratas Vilor, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges