ActuacionsTA-07997.A1-L5 Nou carril bus i via ciclista C-245 (Cornellà)

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 23-11-2020


TÍTOL OBRA: NOU CARRIL BUS I VIA CICLISTA A LAC-245 A CORNELLÀ

CLAU: OP. TA-07997.A1-L5

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres: Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Lot 5. Municipi de Cornellà de Llobregat. Clau: TA-07997.A1-L5

DESCRIPCIÓ: Implantació d'un nou carril bus i una nova via ciclista al llarg de la carretera C-245 per tal de millorar la mobilitat de la via al seu pas pels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Lot-5 - Cornellà de Llobregat.

MUNICIPIS: CORNELLÀ de LLOBREGAT

INVERSIÓ: 2.175.016,79 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Bac Engineering Consultancy Group, SL & Cetres Enginyers, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE)


Vídeo

Imatges