ActuacionsCAP-17239-L1 CAP Gorg

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-01-2021


TÍTOL OBRA: CAP GORG BADALONA

CLAU: OP. CAP-17239-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Lot 1 Aquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17239-L1

DESCRIPCIÓ: El solar de l'edifici està situat al lateral d'un passeig de nova creació, al costat del port de Badalona. L'edifici es configura com un final d'illa de nova creació i ocupa la totalitat de la parcel·la a excepció d'un pati central que permet introduir la llum a l'interior de l'edifici. L'edifici té PB més quatre plantes pis. PB, P1, P2 i P3 són d'accés públic i assistencial i P4 d'ús restringit. L'accés es proposa des del passeig central. El lot 1 inclou les obres d'arquitectura i instal·lacions.

MUNICIPIS: BADALONA

INVERSIÓ: 2.587.941,82 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Deco, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: B-CDB ARQUITECTURA, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Construcció i Control Facultatius Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Francisco Sola Molist

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo