ActuacionsCAP-13320 (Cessió) Nou Centre de Salut, Servei d'urgències i CMA

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 21-10-2019


TÍTOL OBRA: Nou Centre de Salut, Servei d'urgències i CMA, a Granollers

CLAU: OP. CAP-13320 (CESSIÓ)

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova construcció del Centre de Salut aGranollers. Clau: CAP-13320

DESCRIPCIÓ: El nou centre és un edifici entre mitgeres i dos carrers de trames urbanes molt diferents. L'edifici es desenvolupa en PB 4 al  C/ Girona, amb alineació a vial (excepte PB que es retrassa) i PB 2 al C/ Marià Sans on es crea una plaça. També es crea un passatge de comunicació entre carrers, on s'ubiquen els accessos. El centre acull els servies de: Urgències ambulatòries i de suport a la cronicitat; Serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva; Atenció quirúrgica ambulatòria; Consultes externes i suport a l'activitat assistencial. 


MUNICIPIS: GRANOLLERS

INVERSIÓ: 6.583.895,49 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Albert Vitaller Arquitectura, SLPU & Sanabria & Planas-Gallego,

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Enric Peña Camarillas & Josep Maria Oller i Lletjós &

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo