ActuacionsCAP-17238.A CAP de Sant Feliu de Codines

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 15-05-2020


TÍTOL OBRA: CAP SANT FELIU DE CODINES

CLAU: OP. CAP-17238.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Sant Feliu de Codines. Clau: CAP-17238.A

DESCRIPCIÓ: Nova construcció d'un edifici destinat a Centre d'Atenció primària, que es desenvolupa en dos plantes, la PB a cota de plaça i la P1a a cota del jardí actual del Centre Cívic.

MUNICIPIS: SANT FELIU de CODINES

INVERSIÓ: 1.149.617,26 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Maria Isabel Bennasar Félix

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Construcció i Control Facultatius Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: TPF Getinsa Euroestudios, SL

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA

alt  alt


Vídeo