BIM

La metodologia BIM consisteix en l’elaboració d’un model virtual en tres dimensions de l’obra, en el qual s’integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal d’aquesta. Tots els agents treballen en el mateix model, de manera que l’actualització és automàtica i el model està en constant evolució i emmagatzema tota la informació que permetrà operar durant les diferents fases del cicle de vida de l’equipament incloent la fase d’operació i manteniment.

Aquesta metodologia permet fer simulacions del procés de construcció que permet identificar els riscos i eventuals disfuncions que es poden produir durant l’execució de les obres, de forma que en la fase de disseny ja es poden adoptar les mesures adequades per evitar-les.

Infraestructures.cat, va començar a aplicar la metodologia BIM en els seus projectes des de l’any 2013, en que va licitar el primer projecte amb aquesta metodologia, l’Institut Lluís Recasens a Molins de Rei.

Fins avui s’han licitat més de 300 projectes i 160 obres on s’ha aplicat aquesta metodologia, aquestes actuacions són tant actuacions d’Edificació com d’Obra Civil.

El desenvolupament en aquests anys de l’aplicació d’aquesta metodologia ens ha permès adquirir la suficient experiència i coneixements per publicar la “Guia BIM per a la Gestió de Projectes i Obres”, el “Manual BIM”, el “Sistema de Classificació BIM” feta pels grups d’usuaris GuBIMclass i el “Model de pla d’Execució BIM”.

Tota aquesta documentació està actualment en fase d’actualització, a partir de l’experiència adquirida per tot el sector i en aquests darrers anys. Tan bon punt aquesta documentació estigui revisada, la compartirem amb tots vosaltres.

La publicació d’aquests documents, és una eina per assolir l’eficiència en la gestió, fomentar el treball col·laboratiu com a millora del sector de la Construcció, millorar la transferència d’informació entre tots els agents i recolzar l’agenda mediambiental i de sostenibilitat.

Aquesta etapa estableix un nou paradigma en les relacions de tots els actors que col·laborem en la gestió, creació, construcció i explotació dels nostres equipaments públics i de les nostres infraestructures.


Barcelona, juliol de 2021 
Miquel Buch i Moya

President d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya