Notícies

  

03/12/2021

Obre al trànsit el nou túnel de Tresponts

Infraestructures.cat per encàrrec del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha obert avui al trànsit el túnel de Tresponts a la C-14 a l’Alt Urgell, la infraestructura més important executada en els últims anys en aquest àmbit territorial. Aquest túnel és l’element emblemàtic de les obres de millora de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost que ha dut a terme el Departament amb una inversió de més de 35 MEUR. Aquesta actuació respon al compromís del Govern amb la millora de les comunicacions en aquest àmbit per a garantir l’equitat territorial i afavorir-hi el capital social. En aquest sentit, en els últims anys està executant actuacions o té en desenvolupament en altres vies com la C-28, l’eix de Comiols, la C-462, per valor de prop de 250 MEUR.

El túnel de Tresponts, que té una longitud d’1,3 quilòmetres, permet evitar un tram especialment sinuós de la C-14 i s’emmarca en unes obres que han consistit en el condicionament de la C-14 en un tram de tres quilòmetres, on la carretera discorre per un terreny accidentat a través del congost de Tresponts. A més de donar més seguretat i comoditat en la conducció, aquesta infraestructura afavoreix la connectivitat i, en conseqüència, contribueixen a millorar les condicions de vida i l’activitat econòmica d’un territori.

Les principals millores que s’han executat són:

- Nou túnel de Tresponts: Aquest túnel permet evitar un tram que era especialment sinuós de la carretera, de manera que millora les condicions de seguretat i comoditat en la conducció. Té una longitud d’1,3 quilòmetres i una amplada de 12 metres. Així mateix, s’han executat dues galeries d’evacuació de 425 metres i 370 metres de longitud, respectivament, i s’han implantat sortides des del túnel a aquestes galeries d’evacuació cada 250 metres. compta amb 2 carrils de 3,5 metres d’amplada, un per sentit de la circulació, separats per una franja central d’1 metre, i els vorals i voreres corresponents. A més de les tasques de perforació i resta de treballs d’obra civil del túnel –com la impermeabilització i el drenatge, revestiment, barreres de formigó, formació de la plataforma i d’asfaltatge), cal remarcar el conjunt d’instal·lacions de control i seguretat que s’hi ha implementat.

- Eixamplament de la carretera: Per a facilitar la seguretat i la fluïdesa de la circulació dels vehicles, s’ha eixamplat la carretera dels 7-8 metres amb què comptava fins als 10 metres d’amplada. En alguns trams, aquesta ampliació ha comportat la construcció de diversos elements d’obra civil com murs i estructures voladisses. Cal afegir també els treballs de drenatge, implantació de barreres de protecció, d’estesa de terra vegetal a les bermes de la carretera i de senyalització horitzontal i vertical de la carretera.

- Ampliació d’un túnel existent: L’obra ha inclòs també l’eixamplament d’un túnel existent a Montant de Tost, dels 6,5 metres que tenia als 11 metres.