Notícies

  

15/11/2022

Augment de preus en els projectes

El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, empresa pública dependent del Departament de Territori, ha aprovat una sèrie d’ajustos al procediment de càlcul dels honoraris en la redacció de projectes, que tenen en consideració els nous requeriments afegits en aquesta fase, associats a l’explotació de noves tecnologies, com ara les modelitzacions BIM o LEAN. D’aquesta manera, Infraestructures.cat aposta per un augment de la inversió en fase de projecte per a contribuir a reduir el cost final de les actuacions, atès que aquestes noves tecnologies milloren el nivell de definició dels projectes, anticipant problemes que es podrien produir posteriorment, en fase d’obra.

Aquesta actualització aprovada també preveu la valoració de despeses específiques com poden ser els assaigs de geotècnia, o els informes d’avaluació econòmica que s’inclouran, quan pertoqui, com a cost addicional.

Com a resultat d’aquests ajustos, l’increment d’honoraris s’ha avaluat, en obra civil, entre un 7% (per projecte tipus d’obra d’uns 20 MEUR) i un 11% (per projecte tipus d’obra d’1 MEUR), i en edificació, entre un 5 i un 10% en funció del volum i la tipologia del projecte.

Actualitzacions de preus

En l’àmbit del cost de les obres, Infraestructures.cat ja va acordar dues actualitzacions de preus per adaptar els pressupostos d’acord amb l’augment generalitzat de preus que pateixen les matèries primeres arreu del món, ja des de l’any 2021. En concret, d’acord amb la variació de preus certificada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), Infraestructures.cat va aprovar, l’abril passat, augmentar un 12,24% el preu de referència de les edificacions i un 6,37% el de les obres civils i les infraestructures hidràuliques.

A més, com a novetat, i en el cas dels cinc materials més afectats per la variació de preus a nivell internacional (siderúrgics, bituminosos, alumini, coure i fusta), Infraestructures.cat va adoptar el juny passat el sistema d’actualització dinàmic de preus de l’ITeC en el moment de tancament de cada projecte.

Amb anterioritat, l’octubre de 2021, Infraestructures.cat va aprovar incrementar els preus de referència de les edificacions i de les obres civils i hidràuliques un 4,51% i un 4,50%, respectivament.