Notícies

  
  • Imatge virtual
  • Estat actual
  • Imatge virtual
  • Estat actual

11/05/2017

Construcció d'una via peatonal-ciclista al pont sobre la C31

Es construirà una via peatonal i ciclista al pont sobre la C-31, entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat

Infraestructures.cat per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres d’eixamplament del pont sobre el riu Llobregat que connecta els nuclis urbans de l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. Els treballs, amb un pressupost de 393.981 euros, permetran la formació d’un pas per vianants i ciclistes que unirà els itineraris peatonals i ciclistes existents als dos municipis, així com els camins existents a les dues bandes del riu Llobregat. L’actuació té un termini d’execució de 6 mesos i es preveu que s’iniciïn durant el segon semestre d’enguany.

Actualment, al pont sobre el Llobregat de la C-31, que comunica els dos marges, hi ha un espai molt estret menor d’un metre, inicialment pensat per a serveis de manteniment, que no permet el creuament i fins i tot la circulació en condicions adients de les bicicletes o dels vianants.

Per solucionar-ho s’han previst unes obres d’eixamplament de la vorera que consisteixen en l'ampliació del pont mitjançant un voladís de 2,22 metres d’amplada de manera que s'assoliran els 3 metres lliure per al nou vial projectat. La longitud total del pont és de 190 metres. Per fer l’ampliació s’ha respectat la situació de la calçada existent, amb els quatre carrils i el voral i barrera rígida de formigó existent en direcció al Prat de Llobregat.

El projecte també inclourà una nova barana, nous embornals i rampes de connexió amb els vials de la llera, amb un pendent màxim del 6%.