Notícies

  

22/03/2021

Obres de millora de la C-17 entre la Garriga i Centelles

Infraestructures.cat per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat inicia, a partir de dilluns, 22 de març, les obres per a la millora de la C-17 entre la Garriga i Centelles, que suposaran una inversió de més de 8,3 MEUR. Els treballs consistiran principalment en l’estesa d’una nova capa de paviment i la renovació d’un conjunt d’elements funcionals de la carretera, amb l’objectiu de millorar la comoditat i la seguretat en la conducció al llarg de 17 quilòmetres d’aquest important eix de comunicació. Les obres tindran un termini d’execució de set mesos.

En concret, l’actuació es pot dividir en dos trams: la Garriga – Tagamanent, que abasta 9 quilòmetres i té un pressupost de 4,5 MEUR i Tagamanent – Centelles, amb 8 quilòmetres i una inversió de 3,8 MEUR.

Les millores incloses en aquesta obra són, principalment:

- Renovació del ferm, amb un tractament previ d’aquells punts que presentin flonjalls o irregularitats o estiguin més desgastats.

- Substitució de barreres de seguretat

- Millora de la senyalització vertical i horitzontal

- Reparació i substitució dels junts d’estructures que estiguin deteriorats

- Revisió dels elements que faciliten el drenatge de la carretera

- Millora de l’abalisament

- Canalització de fibra òptica

- Afectacions al trànsit

L’execució dels treballs de millora comportaran afectacions al trànsit que, en funció de les necessitats de l’obra, podran consistir en l’ocupació d’un dels dos carrils que té cada sentit de la circulació en aquesta carretera. Per a minimitzar l’afectació a les persones usuàries, la planificació de les tasques i dels horaris de les restriccions, té en compte els volums i fluxos de trànsit per trams i sentits de la circulació. Així, per exemple, en el tram entre la Garriga i Tagamanent, que té més volum de trànsit, les afectacions seran principalment en horari nocturn.

En concret, aquest serà l’esquema de les afectacions:

Tram la Garriga-Tagamanent

- Sentit Barcelona: de 20 hores a 6 hores del dia següent

- Sentit Vic: de 20h a 6.30h

Tram Tagamanent-Centelles

- Sentit Barcelona: de 10 hores a 6 hores

- Sentit Vic: de 21h a 16h

Programa d’actuacions a la C-17

Les obres que ara comencen s’emmarquen en un conjunt d’actuacions que infraestructures.cat per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat té en marxa per a millorar la C-17. En aquest sentit, cal recordar els treballs d’ampliació actualment en execució entre Parets del Vallès i Granollers, en el sentit Barcelona, amb un pressupost de 10,4 MEUR. Així mateix, està en procés d’adjudicació l’obra d’eixamplament del sentit Vic, amb una inversió prevista de 21 MEUR.

D’altra banda, s’ha adjudicat l’obra de millora de l’accés a Sant Martí de Centelles i Aiguafreda, alhora que el Departament té en redacció altres projectes de millora d’accessos.