Notícies

  

18/05/2021

Sis projectes per al perllongament de l’L8

Infraestructures.cat per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat sis projectes constructius del perllongament de l’L8 d’FGC entre les estacions de plaça Espanya i Gràcia. Així, ha iniciat la licitació de la redacció dels projectes constructius de superestructura de via i catenària, de senyalització i enclavaments, alimentació elèctrica, comunicacions i instal·lacions no ferroviàries de túnel i els d’arquitectura i instal·lacions de les tres noves estacions incloses en l’actuació: estació de Gràcia, Francesc Macià i Hospital Clínic. La redacció d’aquests projectes suma un import 1,7 milions d’euros i les actuacions que definiran estan valorades en més de 65 MEUR.

S’està treballant en el perllongament de la línia Llobregat-Anoia d’FGC des de l’intercanviador de plaça Espanya, on finalitza actualment, fins a l’estació d’FGC de Gràcia, per a connectar amb la línia Barcelona–Vallès. Aquesta actuació comporta la construcció d’un túnel de 4,1 quilòmetres de longitud i de tres noves estacions –Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia– i la remodelació de l’actual de plaça Espanya, així com d’una nova cua de maniobres.

És una obra estratègica per a la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona perquè connecta aquestes dues línies d’FGC, una connexió fins ara inexistent, i evita el transbordament que actualment han de fer bona part dels usuaris del Bages i l’Anoia. També és rellevant  per a la mobilitat de la ciutat de Barcelona, i també per a la de la ciutat de Barcelona, ja que donarà servei de metro a àmbits que fins ara no en tenien i potenciarà la intermodalitat.

Pel seu abast i complexitat, aquesta actuació s’ha dividit en diversos projectes. Actualment, s’està treballant en el projecte constructiu de l’obra civil –el túnel, les noves estacions i la cua de maniobres– i s’ha impulsat un conjunt de projectes que completaran l’actuació.

Així, els sis projectes que ara es liciten, amb un termini de redacció cadascun de 24 mesos, són, concretament:

Superestructura de via i catenària

El projecte definirà l’obra de superestructura de via –comprèn la via i aparells perquè els trens puguin circular– i catenària de la nova infraestructura, inclosa la nova cua de maniobres i la connexió de la superestructura de via a l’estació de Plaça Espanya, així com totes les actuacions complementàries que resultin necessàries. La redacció del projecte es licita per un import de 304.000 euros. Es preveu que les obres definides suposin una inversió de 16,6 MEUR.

Senyalització i enclavaments

El projecte definirà els equips necessaris de senyalització i enclavaments per al perllongament –tant el nou tram de túnel com la cua de maniobres previstos– per a disposar d’un nou sistema compatible amb l’actualment existent a la resta de la línia Llobregat – Anoia i que permeti evolucionar en el futur.

La redacció d’aquest projecte es licita per un import de 168.000 euros. La inversió estimada per als treballs que s’hi incloguin és de 4,7 MEUR.

Alimentació elèctrica, comunicacions i instal·lacions no ferroviàries de túnel i sortides d'emergència:

Inclou la definició i la valoració de totes les actuacions necessàries per a l’alimentació elèctrica –com la construcció o remodelació de subcentrals elèctriques– les instal·lacions i acabats del túnel del perllongament i les sortides d’emergència del túnel. El contracte es licita per un import de prop de 471.000 euros. Les actuacions que es definiran estan valorades en uns 17,4 MEUR.

Instal·lacions i arquitectura d’estacions: Els projectes detallaran les instal·lacions, arquitectura i actuacions complementàries per a l’execució dels accessos, nous vestíbuls, sales tècniques, sortides d’emergència, recorreguts d’evacuació i andanes de tres noves estacions.

Estació d'Hospital Clínic: La nova estació d’Hospital Clínic se situarà al carrer Comte d’Urgell, entre els carrers Rosselló i Còrsega. Aquesta estació permetrà la connexió amb l’actual vestíbul de l’estació d’Hospital Clínic de l’L5 de metro que es troba a la cruïlla del carrer Comte d’Urgell i Rosselló.

El vestíbul de la nova estació tindrà dos accessos amb escales fixes i mecàniques i un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. L’accés costat Besós serà també l’accés al vestíbul de l’estació de metro

L’estació tindrà una profunditat aproximada de 50 metres. Per aquest motiu, l’estació disposarà d’ascensors des del vestíbul fins al nivell pre-andanes. Per a la baixada a cadascuna de les andanes laterals des d’aquest nivell, es disposaran escales fixes, mecàniques i un ascensor.

La redacció del projecte es licita per un import de 277.000 euros. Les actuacions corresponents a aquest projecte comporten  una inversió estimada en 9,5 MEUR.

Estació de Francesc Macià: S’ubicarà al carrer Comte d’Urgell, entre el carrer Buenos Aires i la plaça de Francesc Macià. Aquesta estació permetrà l’intercanvi amb el Trambaix.

El vestíbul de la nova estació tindrà dos accessos amb escales fixes i mecàniques i un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda.

L’estació té una profunditat aproximada de 50 metres. Per aquest motiu l’estació disposarà d’ascensors des del vestíbul fins el nivell pre-andanes. Per accedir a les andanes laterals des d’aquest nivell, es preveuen escales fixes, mecàniques i un ascensor.

La redacció del projecte es licita per un import de 262.000 euros. Els treballs sumen una inversió que s’ha estimat en 8,7 MEUR.

Nova estació de Gràcia: Se situarà a la travessera de Gràcia, entre carrer Balmes i la plaça Gal·la Placídia. Aquesta estació permetrà l’intercanvi amb l’estació existent de Gràcia d‘FGC de la línia Barcelona - Vallès.

El vestíbul de la nova estació tindrà dos accessos amb escales fixes i mecàniques i un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. Amb una profunditat aproximada de 45 metres, disposarà d’ascensors i escales mecàniques i fixes per a la connexió entre la superfície i els diversos nivells de l’estació.

La redacció d’aquest projecte es licita per un import de 262.000 euros. La inversió estimada per a les obres que reculli aquest projecte és de 8,7 MEUR.

Finalment, cal indicar que infraestructures.cat per encàrrec del Departament ha d’impulsar pròximament també la licitació de la redacció del projecte constructiu que recollirà l’adequació de les estacions existents de Plaça Espanya i Gràcia.