Perfil del Contractant

Perfil del Contractant d'Infraestructures

Accedeix al Perfil del Contractant d'Infraestructures.cat per a consultar les licitacions convocades per la societat i les adjudicacions de contractes.Plataforma de Contractació

Accedeix a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, on Infraestructures.cat també publica la informació i documentació de les seves licitacions i adjudicacions.