• Català
  • |
  • Castellano

Perfil del Contractant

Plataforma de Contractació

 
 
A PARTIR DE L’ENTRADA EN VIGOR DE LA “LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”, EL PERFIL D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) ESTÀ RESIDENCIAT A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PSCP), MOTIU PEL QUAL LES LICITACIONS CONVOCADES PER INFRAESTRUCTURES.CAT A PARTIR D’AQUESTA DATA, ÚNICAMENT ES PODRAN CONSULTAR A LA PSCP: Contractació Pública
 
 


Perfil del Contractant d'Infraestructures.cat

Accediu al perfil de contractant d´Infraestrucutres.cat per consultar les licitacions convocades per la Societat i les adjudicacions de contractes subjectes al règim anterior a l'entrada en vigor de la "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".