Salutació

Benvinguts i benvingudes al lloc web corporatiu d’Infraestructures.cat, empresa pública adscrita al Departament de Territori i mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Infraestructures.cat ha evolucionat al servei del país durant més de 30 anys perfeccionant, d’una banda, la seva activitat de gestió de les actuacions encarregades per l’Administració -des de l’estudi i projecte fins a l’execució de les obres de construcció- i, de l’altra,  expandint-la amb la prestació de serveis -de manteniment, de gestió d’immobles, energètics i ambientals- per als equipaments i infraestructures públics.

Actualment Infraestructures.cat ha optat per incorporar de forma progressiva a la seva pràctica criteris socials d’equitat i de sostenibilitat ambiental i millora energètica tant en l’execució d’actuacions com en la prestació de serveis; així mateix, s’ha orientat decididament a la digitalització amb l’objectiu d’esdevenir una empresa conduïda per dades i a impulsar la innovació en tots els àmbits.

Es viu avui un moment d’inquietud amb la guerra assolant les fronteres d’Europa i dies de nou d’incertesa econòmica i de desassossec, amb els efectes de la crisi climàtica cada cop més palesos. Avui a Infraestructures.cat som conscients dels reptes del moment i, alhora, de les oportunitats que comporten; sabem que l’única actitud que hem d’adoptar al respecte és tanmateix la d’implicar-nos sense reserves a la seva resolució.

Així, assumim la necessitat d’executar diligentment les actuacions vinculades als fons Next Generation i a d’altres recursos de finançament de la Unió Europea per a desencadenar l’efecte multiplicador de la inversió pública i, d’acord amb les directrius del Govern de Catalunya, promourem activament la descarbonització de l’economia i la societat mitjançant l’impuls de projectes de generació renovable i millora energètica i ambiental.

I per a fer-ho recorrerem a les millors virtuts del caràcter del país al qual servim: tenacitat en l’esforç, rigor en el treball i l’afany de millora a cada moment, permanentment.

Mitjançant aquest lloc web, doncs, volem obrir Infraestructures.cat a la ciutadania i oferir un canal de comunicació que faciliti l’accés a la informació corresponent a cada àmbit de la nostra activitat.

Estem a la vostra disposició.

Oriol Güell Rosset

President i Conseller Delegat