ActuacionsTM-02609.2 Execució obres sistema de tancament andanes

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 22-12-2003


TÍTOL OBRA:  Execució de les obres del sistema de tancament d'andanes de la línia 9 de Metro de Barcelona.

CLAU: TM-02609.2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres del sistema de tancament d'andanes de la línia 9 de Metro de Barcelona. Clau: TM-02609.2

DESCRIPCIÓ: L’objecte del present projecte és l’execució de l’Obra Completa del sistema de tancament d’andanes per a totes les estacions que composen la línia 9.

Per Obra Completa del sistema de tancament d’andanes s’entén la fabricació i el subministrament de tots els equips i materials, el seu muntatge, les proves i els assaigs, la posada en funcionament, la formació del personal d’operació i manteniment, així com, tots aquells treballs que siguin necessaris per al lliurament a GISA del sistema esmentat al paràgraf anterior.

MUNICIPIS: BARCELONA, SANTA COLOMA DE GRAMENET, BADALONA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT.

INVERSIÓ: 56.333.076,69 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L’OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Faiveley Española, SA & Copisa, Constructora Pirenaica, SA (UTE)

DIRECCIÓ D’OBRA: Sener

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Josep Ma Casañé

CONTROL DE QUALITAT: Pla d’Autocontrol