ActuacionsAR-08264.A2 Reg Alguerri-Balaguer. Sector C.

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-03-2017


TÍTOL OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat núm. 2 del regadiu Algerri-Balaguer. Sector C. TM de Balaguer.

CLAU: AR-08264.A2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: REG ALGERRI-BALAGUER. SECTOR C ACTUALITZAT NÚM.2

DESCRIPCIÓ: Construcció de la xarxa de regadiu per una superfície de 792,09 ha. Les obres comprenen la xarxa de canonades i els hidrants d’entrega d’aigua a les parcel·les.

MUNICIPIS: Balaguer

INVERSIÓ: 3.883.873,77 € (sense IVA)

PREVISIÓ TERMINI DE L’OBRA: 13 de maig de 2018

ESTAT DE L’OBRA: En curs

CONTRACTISTA: Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué, SAU (UTE)

DIRECCIÓ D’OBRA: Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU