• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

XC-10020.1 Via Ciclista del Ter
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-06-2017


TÍTOL OBRA: Via ciclista del Ter

CLAU: XC-10020.1

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres de la Via ciclista del Ter, del PK 203+200 de la C-26 al Camí el Pont del Reixac. Tram: Sant Joan de les Abadesses. Clau:XC-10020.1

DESCRIPCIÓ: L'obra consistirà en la formació d'un vial per a vianants i ciclistes que connecta el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses (rambla de Bernat Guillem de Samassó) amb la Colònia Llaudet, resseguint la carretera N-260 pel costat nord.

Aquest tram té una longitud d’uns 2,3 quilòmetres, amb un pendent màxim del 6,3%, i una amplada de tres metres, dels quals 800 metres estan inclosos dins les obres d’urbanització de la Colònia Llaudet, que executa l'Ajuntament.

L'itinerari té un paviment amb acabat asfàltic i compta amb baranes de fusta als punts on es presenten desnivells importants. A causa de l’orografia en aquest tram, el traçat inclou la implantació de 3 passos superiors de 40 metres de longitud, per creuar diversos torrents.

L'actuació també inclou la millora del camí d’accés de l’N-260 al pont del Reixac, tot segregant el trànsit de vianants i bicicletes amb el dels vehicles motoritzats (especialment vehicles pesants) que l’utilitzen.

MUNICIPIS: Sant Joan de les Abadesses

INVERSIÓ: 775.681,84 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L’OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D’OBRA: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Applus Norcontrol, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA

  

 

 

 

 

 

 

 


Vídeo

Imatges