ActuacionsINH-14297 Institut Serra de Noet Berga

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-08-2017


TÍTOL OBRA: Institut Serra de Noet Berga

CLAU: INH-14297

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres per a la Nova construcció Secció d'institut Serra de Noet, a Berga. Clau: INH-14297

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un nou Institut d’Educació Secundària per 3 línies d’ESO, amb una superfície total construïda de 3.499,54 m2 i una superfície exterior urbanitzada de 8.837,54 m2. La tipologia estructural emprada per el conjunt de l’equipament educatiu es basa amb panells de fusta contralaminada estructural tant pel que fa als panells verticals, com als horitzontals.

MUNICIPI: BERGA

INVERSIÓ: 3.630.603,79 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L’OBRA: En execució

CONTRACTISTA: José Antonio Romero Polo, SAU & Vías y Construcciones, SA (UTE)

DIRECCIÓ D’OBRA: Fabregat & Fabregat arquitectes, SCP

DIRECCIÓ EXECUCIÓ: Arquitectura Tècnica Sequoia, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: CYGSA (Control y Geología, S.A.)

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU