• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

UPA-15003 Sistemes dunars a l'Empordà
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 21-11-2017


TÍTOL OBRA: Execució de les obres de millora ambiental. Recuperació i protecció dels sistemes dunars a l'Empordà.

CLAU: UPA-15003

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres de millora ambiental. Recuperació i protecció dels sistemes dunars a l’Empordà. Clau: UPA-15003

DESCRIPCIÓ: Les obres preveuen la restauració dels sistemes dunars de l’Empordà a través d’un conjunt d’actuacions de millora morfològica, ecosistèmica i paisatgística del sistema dunar a les platges del Baix i Alt Empordà. Concretament, a les platges de Pals-Ràdio Liberty, platja del Grau i platja de la Fonollera al Baix Empordà i les platges de Sant Pere Pescador i can Comes a l’Alt Empordà.

MUNICIPIS: SANT PERE PESCADOR, PALS, TORROELLA DE MONTGRÍ I CASTELLÒ D’EMPÚRIES

INVERSIÓ: 420.742,53 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA

DIRECCIÓ D’OBRA: Jesús Almarza Temprano

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Maria Carme Domènech Garcia

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU – CECAM

 


Vídeo

Imatges