• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

UPA-15002 Connectivitat herpetofauna Estany de la Cardonera
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 27-10-2017


TÍTOL OBRA:  Execució de les obres de millora ambiental. Millores de restauració de la connectivitat per l'herpetofauna de l'Estany de la Cardonera i de l'Estany d'en Pous amb la carretera GI-602 del PK 5+ 500 al PK 6+000 i del PK 9+500 al PK 10+000. Sant Climent Sescebes.

CLAU: UPA-15002 

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres de millora ambiental. Millores de restauració dela connectivitat per l''herpetofauna de l''Estany de la Cardonera i del''Estany d''en Pous amb la carretera GI-602 del PK 5+ 500 al PK 6+000 idel PK 9+500 al PK 10+000. Sant Climent Sescebes. Clau: UPA-15002

DESCRIPCIÓ: La actuació consisteix en la millora ambiental de dos trams de carretera que transcorren a l’estany de la Cardonera i a l’estany de’n Pous al terme municipal de St. Climent Sescebes (Alt Empordà).  Les obres es basen en la construcció d’uns murets guia i l’habilitació de passos inferiors per a evitar l’atropellament de la fauna herpètica (amfibis i rèptils)

MUNICIPIS: Sant Climent de Sescebes

INVERSIÓ: 120.073,57 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Arico Forest, SL & Drim, Medio Ambiente, SL

DIRECCIÓ D’OBRA:  Proiectum Civitas IngenieríaCivil; SL 

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges