• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

AT-00164.1-C1 Intervenció Arqueològica Vilardida C-51
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 05-04-2018


TÍTOL OBRA: Intervenció Arqueològica al Jaciment de Vilardida C-51

CLAU: AT-00164.1-C1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres complementàries d'arqueologia. Millora general.Variant. Variant de Vilardida. Carretera C-51 del PK 24+260 al 26+840.Tram: Vila-rodona. Clau: AT-00164.1-C1

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en la prospecció arqueològica de les finques afectades per la futura variant de Vilardida. Les actuacions es divideixen en tres fases Fase1: decapatge de 50 cm de terra vegetal per tal de detectar les possibles restes Fase 2: prospecció arqueològica de les restes amb un equip de tècnics sota la supervisió del departament de Cultura Fase 3: tapat de les restes trobades i elaboració d'una memòria final amb l'inventariat i descripció de les troballes.

MUNICIPIS: VILA-RODONA

INVERSIÓ: 929.791,83 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Constècnia 3, SL & Paviments Asfàltics Móra d'Ebre,

DIRECCIÓ D'OBRA: ESENCAT FRACTAL S.L.

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Atenea Seguridad y Medio Ambiente SAU


Vídeo

Imatges