ActuacionsMG-08007-A1-L1 Rotonda GI-652. Torrent. L1

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 07-05-2018


TÍTOL OBRA: Rotonda GI-652. Torrent. L1

CLAU: OP. MG-08007-A1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora local. Millora de nus. Rotonda a la GI-652al PK 0+800. Tram: Torrent. Lot 1: Obra civil. Clau: MG-08007-A1-L1

DESCRIPCIÓ: L’objecte d’aquest projecte és la substitució de la intersecció existent al PK 0+800 de la carretera GI-652 per una rotonda a nivell, per tal de suprimir els girs directes cap a l’esquerra i es millori la seguretat viària en aquest punt. La rotonda que es preveu enllaçarà amb el vial d’accés al nucli de Torrent i amb un camí veïnal.

MUNICIPIS: Torrent

INVERSIÓ: 259.520,50 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Rubau Tarrés, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Certel Ingeniería, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT:

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges