ActuacionsAB-14009.F1 Ampliació a 3 carrils de l'autopista C-58

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 28-05-2018


TÍTOL OBRA: Ampliació a 3 carrils de l'autopista C-58, sentit Barcelona. Tram: Sant Quirze del Vallès-Terrassa.

CLAU: AB-14009.F1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació a tercer carril de la calçada sentitBarcelona de la C-58. Fase 1. Tram: Terrassa - Sant Quirze del Vallès. Clau: AB-14009.F1

DESCRIPCIÓ: Les obres consisteixen en l’eixamplament de la calçada per formar un tercer carril al tronc de l’autopista, des de poc després de l’accés de Terrassa est fins a enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l’altura de l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres. Addicionalment, es formarà un quart carril (carril de trenat), discontinu, per facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista en aquest tram en millors condicions de seguretat i de fluïdesa.

MUNICIPIS: Terrassa

INVERSIÓ: 6.712.512,31 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Asfaltos Augusta, SL & CRC Obras y Servicios, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Cetres Enginyers SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E-scentia Global, SL

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges