ActuacionsMB-15055-L1 Millora Ferm. Reestudi S.T. Collbató–Castellbell

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 19-06-2018


TÍTOL OBRA: Millora Ferm i Reestudi S.T. Collbató – Castellbell i el Vilar

CLAU: MB-15055-L1 

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-55, del PK 11+400al 18+500, i C-58, del PK 37+790 al 39+145. Tram: Collbató - Castellbelli el Vilar. Lot 1: Obra civil. Clau: MB-15055-L1

DESCRIPCIÓ: L’objecte de l’actuació és la millora de la seguretat viaria a la C-55 entre els PK 11 400 i 18 500, i a la C-58 entre la connexió amb la C-55 i el PK 37 790, just abans de l'inici del túnel de la Bauma, on finalitza l’actuació de millora de seguretat viaria de la C-58 que esta actualment en execució (MB-13013). A partir de la millora de les característiques superficials del ferm, es planteja la possibilitat de reordenar la secció de la carretera per implantar solucions de separadors de fluxos de trànsit de forma anàloga a les actuacions realitzades en diversos trams de la mateixa C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. El lot 1 inclou tota l'obra civil fins la capa de rodadura.

MUNICIPIS: Collbató

INVERSIÓ: 2.687.317,70 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: PisanSanjaume SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Jaume Sangrà Pascual

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo