ActuacionsMG-08007-A1-L2 ROTONDA GI-652. TORRENT L2

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 07-05-2018


TÍTOL OBRA: ROTONDA GI-652. TORRENT L2

CLAU: MG-08007-A1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora local. Millora de nus. Rotonda a la GI-652al PK 0+800. Tram: Torrent. Lot 2: Senyalització, abalisament idefenses. Clau: MG-08007-A1-L2

DESCRIPCIÓ: Lot 2. Senyalització i sistemes de contenció de la millora d'una intersecció amb carril central d'aturada convertint-la en rotonda.

MUNICIPIS: Torrent

INVERSIÓ: 29.746,09 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Certel Ingeniería, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Angel Gonzalo López

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges