ActuacionsCAP-13320 Nou Centre de Salut

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 15-03-2018


TÍTOL OBRA: Nou Centre de Salut, Servei d'urgències i CMA a Granollers

CLAU: CAP-13320

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova construcció del Centre de Salut a Granollers. Clau: CAP-13320

DESCRIPCIÓ: El nou centre és un edifici entre mitgeres i dos carrers de trames urbanes molt diferents. El lligam entre aquests dos carrers, l'edifici es desenvolupa en PB 4 al carrer Girona, amb alineació a vial (excepte PB que es retrassa) i PB 2 al carrer Marià Sans on es crea una plaça. També es crea un passatge que comunica els dos carrers, creant un espai públic urbà on s'ubiquen els accessos a l'edifici. El centre acull els servies de: Urgències ambulatòries i de suport a la cronicitat; Serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva; Atenció quirúrgica ambulatòria; Consultes externes i suport a l'activitat assistencial.

MUNICIPIS: GRANOLLERS

INVERSIÓ: 9.645.695,79 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: UTE Copisa

DIRECCIÓ D'OBRA: PROJECTE SERVEIS D’URGÈNCIAS I CMA GRANOLLERS CAP-13320 UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: TÈCNICS VALLÈS UTE

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: CONTROL Y GEOLOGIA, SA

CONTROL DE QUALITAT: Centre dEstudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM

alt  alt


Vídeo