ActuacionsCAP-14302 Centre Atenció Primària Dr. Mirambell

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 14-03-2018


TÍTOL OBRA: CAP Dr. Mirambell, a Caldes de Montbui

CLAU: OP. CAP-14302

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres per a l'adequació del projecte d'ampliació i reforma del CAP Dr. Mirambell de Caldes de Montbui. Clau: CAP-14302

DESCRIPCIÓ: Es tracta d'una obra d'ampliació i reforma d'un centre d'atenció primària en funcionament que contempla bàsicament tres fases: - Adequació provisional d'espais per a l'execució de les obres. - Obres d'ampliació: volum rectangular de 11,00 x 36,00 m aprox. en PB i P1a. - Obres de reforma: connexió entre edifici existent i ampliació i reforma per racionalitzar l’ús mantenint a P1a l'accés l'atenció al públic i a PB el SEM i els serveis d’accés restringit al personal del CAP.

MUNICIPIS: CALDES de MONTBUI

INVERSIÓ: 936.416,40 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Rehac, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Llimona-Ruiz-Recoder Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: SGS Tecnos, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Cygsa

CONTROL DE QUALITAT: Getinsa - Payma, SL

alt  alt


Vídeo

Imatges