ActuacionsCLT-12915 Nou Consultori Local Els Pallaresos

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 31-10-2017


TÍTOL OBRA: NOU CONSULTORI LOCAL ELS PALLARESOS

CLAU: CLT-12915

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de construcció del nou Consultori Local ElsPallaresos. Clau: CLT-12915

DESCRIPCIÓ: Construcció de nou edifici destinat a Consultori Local en un solar ubicat en una zona residencial del poble. L’edifici es desenvolupa en planta baixa i s’adapta a la topografia del solar, quedant la planta elevada respecte l’avinguda d’accés, minimitzant així l’impacte visual. L’estructura de l’edifici és lineal paral·lela a l’avinguda d’accés i amb un cos perpendicular que va de l’extrem nordoest fins al límit de la parcel·la generant dos patis, un a cada banda d’aquest cos.

MUNICIPIS: PALLARESOS, ELS

INVERSIÓ: 794.258,20 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Voltes Connecta, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: MARIO COREA ARQUITECTURA SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Qua3 Enginyeria i Arquitectura, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo